Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge


Dlaczego tak jest? Dlaczego nie przyznawana jest automatycznie racja temu, kto ma rację? Czy żyjemy w państwie niepraworządnym?

Nie, nie żyjemy w państwie niepraworządnym, na szczęście żyjemy w państwie praworządnym, w którym obowiązuje prawo i sprawiedliwość!

Jednak konieczna jest znajomość prawa, by sprawiedliwie je przeforsować. A czasem, jak doświadczony gracz w szachy, zastosować mądrą taktykę, by odnieść sukces.

Niezbędne do tego są dokładne znajomości postępowania sądowego oraz dowodowego.

Tutaj można przeczytać praktyczny przykład z dziedziny prawa drogowego.

Zrobimy wszystko, by Państwo nie tylko mieli rację, lecz by tą racje prawomocnie Państwu przyznano, czy to


Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden und akzeptieren die Datenschutzerklärung